Visie

4 Bees BV is een vakkundig bureau voor al uw Internationale Marketing & Sales vraagstukken.
4 Bees BV biedt het Nederlandse “Food-MKB” (met focus op snacks & zoetwaren) middels exportsynergie “pur sang” de mogelijkheid tot professionele “globalisering” tegen lage kosten.

Wij helpen u van analyse tot het uitvoeren van een gericht acquisitieplan. Ook coachen wij uw medewerkers en helpen wij  u om uw organisatie op een professioneler internationaal level te zetten. Wij doen dit aan de hand van een strak traject. De start is het inventariseren van uw doelen en het concretiseren van de probleemstelling. Daarna werken wij in nauwe samenwerking met u de verdere projectstappen uit. Een strakke planning geldt als randvoorwaarde. We maken duidelijke, meetbare afspraken, met behoud van flexibiliteit. Zo blijven termijn en kosten beheersbaar, en er kan eenvoudig worden bijgestuurd.

Kernwoorden voor het tevreden stellen van onze klanten zijn commitment, flexibiliteit, creativiteit en resultaat! Met onze resultaat gerichte aanpak verdienen we geld voor onze klanten.