Diensten

Welke diensten bieden wij?

Van invulling van de totale strategische én operationele disciplines van uw onderneming tot het opvangen van een tijdelijk exportprobleem in uw organisatie; wij kunnen het op ons nemen!                                                                                                           
Naast het invullen van operationele marketing & salestaken, bieden wij tevens op maat gesneden advies m.b.t. internationale vraagstukken alsmede persoonlijke training en coaching van alle disciplines / functionarissen die intern en extern bij de internationalisatie van uw onderneming zijn betrokken!

Operational Sales & Marketing

Integraal Export Management
U geeft nog geen structurele invulling aan uw internationale activiteiten. 4 Bees BV gaat met u een commitment aan voor de middelange termijn m.b.t. de strategische planning én operationele invulling van uw internationale activiteiten.

Interim Export Management
U heeft al enige export activiteiten, maar heeft behoefte aan professionele aansturing om het ‘schip op koers” te krijgen, of u heeft door omstandigheden een lacune in uw organisatie.

Internationaal Marketing Management
Van gelegenheidsexport naar strategische export. Een op de Nederlandse markt gerichte marketing strategie kan niet zonder meer geëxporteerd worden. Wij helpen u de strategie op de juiste manier te richten!

Training & Advies

International Marketing & Sales Management
U heeft organisatorisch alles goed op orde, maar heeft behoefte de betrokken verkoopfunctionarissen internationaal “bij te spijkeren” op marketing & salesgebied.

International Scan
U wil graag exporteren; is uw onderneming hier adequaat voor toegerust? Stappenplan om onderneming gereed te maken voor internationalisatie.

Internationalisatie Binnendiensten
Keuze voor export is een zaak van de gehele onderneming! Bij internationalisatie van activiteiten ligt de nadruk vaak bij de uitvoerende taken buiten, de binnendiensten worden vaak over het hoofd gezien en vormen dientengevolge een zwakke schakel in de uitvoering. Gedegen training van deze diensten kan veel geld opleveren.